KATALOG NAZWISK MIESZKAŃCÓW HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

Marta Chojnowska
Małgorzata K. Frąckiewicz
Kamil M. Leszczyński

 

Fragment materiału źródłowego będącego w posiadaniu

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

 

A

ABRAHAMOWICZ: Stanisław Abrahamowicz 1698, LBŁ 250; Marianna Abrahamowicz 1699, LBŁ 346; Helena Abrahamowicz 1705, LBŁ 811; Tomasz Abrahamowicz 1705, LBŁ 858; Agnieszka Abrahamowicz 1784, KAUŁ 292Zofia Abrachamowicz 1788, KAUŁ 802; nazwisko utworzone od hebr. Abraham‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2, s. 1) formantem –owicz.

Forma żeńska: Kochla Abrahamowiczówna 1809, KAZŁ 216.

(ABRAM) Forma żeńska: Raszka Abramowa 1819, KAŚŁ 24; Choyka z Abramow, żona Ajzyka Izraelowicza Żebra 1827, APŁ z.169; Rochla z Abramow, żona Joszki Jarząbka 1827, APŁ z.169; Rozeta z Abramow, żona Neumana Kiwe Jakobe 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Abram ‘mój ojciec jest wzniosły’ (za: SEM cz. 2, s. 1).

ABRAMOWICZ: Łukasz Abramowicz 1690, LBŁ 180; Tomasz Abramowicz 1699, LBŁ 329; Marianna Abramowicz 1708, LBŁ 1134; Hilary Habramowicz 1713, LBŁ 1397; Szymon Abramowicz sartor[1] 1750, LMŁ 1569;Moszek Abramowicz arendarz[2] 1810, KAUŁ 336;Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Jana Sulewskiego 1890, KAUW 133; Jan Abramowicz chłop rolnik trzydzieści pięć lat we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Samborskiej 1890, KAUW 8; Leokadia Abramowicz córka Jana i Marianny w Wierciszewie urodzona 1890, KAUW 174; Marianna Abramowicz matka chrzestna Jozefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Marianna Abramowicz żona Jana z domu Konopka dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec Julianna mąż zmarłej Katarzyny z Mateuszczików 1890, KAMW 14; Julianna Abramowicz panna chłopka rolniczka dziewiętnaście lat urodzona i zamieszkała przy ojcu w Wierciszewie 1890, KAMW 14; Katarzyna Abramowicz zmarła matka Julianny żona Jozefa z domu Mateuszczik 1890, KAMW 14; Jozef Abramowicz pięćdziesiąt cztery lata chłop rolnik we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAZW 122; nazwisko utworzone formantem –owicz od por. Abram.

ABRAMOWSKI: Apolinary Eliasz Abramowski 1810, KAZŁ 327; nazwisko utworzone formantem –owski od por. Abram.

Forma żeńska: Ludwika Abramowska 1809, KAUŁ 224.

ADAMCZUK: Jakub Adamczuk „Uczc. Piotrowi Adamczukowi Włościanowi Małżonka Barbara Czerwińska dnia 28 Lipca przed Południem1819 urodziła Syna (..) nazwany został: Jakub” [Wieś Brok] LMB s. 249 – 250; Jan Adamczuksyn Filipa młodszy pisarz Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Żandarmerii wyznania prawosławnego 1909, AUPśT 11a; Grzegorz Adamczuk syn Mikołaja podchorąży 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty 1911, AUPśT 22a; nazwisko utworzone od im. Adam (za: NP 1, s. 1)

ADAMCZYK//ADAMCZIK: Pietr Adamczik zmarły ojciec Emilii mąż zmarłej Liuizy 1890, KAMW 32; Emilia Pruszko z domu Adamczik wdowa po Jozefie robotnica pięćdziesiąt lat urodzona we wsi Piecek w Księstwie Poznańskim zamieszkała w Wiźnie 1890, KAMW 32; Aleksander Adamczyk, 5 miesięcy, syn Jana i Kamili Wnorowskiej, zmarł w Wnorach Starych 14.08.1899, ZPK 99/1899; nazwisko utworzone formantem –czyk od por. Adamczuk.

ADAMOWICZ: Aleksander Adamowicz 1687, LBŁ 954; Wincenty Adamowiczsyn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1864, AUPśT 12;Wincenty  Adamowicz rzeźnik 1866, KAZŁ 64; Bronisław Adamowicz 1867, KAZŁ 161; Antoni Adamowicz buchalter 1871, KAŚŁ 1; Władysław Adamowicz 1878, KOPŁ 121; Aleksander Adamowicz syn Andrzeja młodszy strażnik rejonu Szumowskiego wyznania prawosławnego 1887, AMPśT 7; Szymon Adamowicz syn Maksyma pracujący na Nadnarwiańskiej gałęzi Warszawsko-Terespolskiej Kolei Żelaznej wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 19a; Anna Adamowicz córka Nikity żona wachmistrza Urzędu Żandarmerii powiatów Ostrołęckiego, Ostrowskiego i Makowskiego 1898, AUPśT 21; nazwisko utworzone od hebr. adamah ‘ziemia’, sumer. ada-mu ‘mój ojciec’, akad. ad-mu ‘narodzenie’, arab. adama ‘przylgnąć’ (za: SEM cz. 2, s. 3) formantem –owicz.

Forma żeńska: Ewa Adamowiczowa 1864, KAZŁ 180.

[1] Krawiec.

[2] Dzierżawca.

Ciąg dalszy w zakładce „Laboratorium”