Kolejni Polacy żydowskiego pochodzenia na ziemi łomżyńskiej – państwo Brombergowie z Kuby