Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia ŁTN im. Wagów 8–10 października 2015 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki PAN

Program
Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
8–10 października 2015 r.
Hotel Gromada, ul. Rządowa 1A, Łomża
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, plac Kościuszki 2, Łomża