Konferencja naukowa Genealogie sławnych rodzin z Mazowsza i Podlasia 8–10 października 2015 r., Łomża

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Archiwum Polskiej Akademii Nauk

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Genealogie sławnych rodzin z Mazowsza i Podlasia
8–10 października 2015 r., Łomża

Konferencja ma na celu prezentację, w różnych kontekstach, sławnych rodzin i ich przedstawicieli w jakiś sposób (miejscem urodzenia, zamieszkaniem, polem zainteresowań badawczych) związanych z Mazowszem i Podlasiem.

Konferencja jest adresowana do archiwistów, genealogów, historyków literatury, historyków nauki oraz do przedstawicieli innych dziedzin, którzy interesują się życiorysami słynnych osób z Polski północno-wschodniej.

Istotne będzie także podjęcie dyskusji nad problematyką gromadzenia źródeł do opisu dziejów rodzin i sposobów ich interpretacji.

Organizatorzy proponują następujące bloki tematyczne:
1. Biografie, biogramy, życiorysy sławnych rodów i rodzin związanych z Mazowszem i Podlasiem.
2. Dzieje rodzin Mazowsza i Podlasia w kontekście lokalnych zwyczajów i obrzędów.
3. Od obrazoburstwa do hagiografii – o różnych sposobach kreowania wizerunków znanych osób i sławnych rodzin związanych z Mazowszem, Podlasiem.
4. Kulturotwórcza rola przedstawicieli sławnych rodzin z Mazowsza i Podlasia.
5. Zapętlone życiorysy – outsiderzy i wyklęci z Mazowsza i Podlasia.
6. Genealogia a biografie literackie słynnych rodzin (i ich przedstawicieli) z Mazowsza i Podlasia.
7. Różnorodność i specyfika metodologii badań genealogicznych w opisie dziejów rodzin.
Wypełniony formularz konferencyjny wraz z abstraktem (będącym podstawą kwalifikacji referatu) prosimy przesyłać do 30 lipca 2015 r. pod adresem: zegalska@poczta.onet.pl
Czas wystąpienia: 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i nie obejmuje przerw kawowych, nie uwzględnia kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
Organizatorzy przewidują druk referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, zastrzegają sobie prawo przyjęcia tylko tych tekstów, które spełnią wymagania merytoryczne i formalne.

 

W imieniu organizatorów:
prof. dr hab. Henryk Wnorowski
prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska
pełnomocniczka dyrekcji ds. Archiwum Naukowego IS PAN
dr Hanna Krajewska
dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
mgr Elżbieta Żegalska
sekretarz komitetu organizacyjnego