Konferencja naukowa "Interdyscyplinarny wymiar dziedzictwa rodzin i rodów – wczoraj, dziś i jutro" 14 września 2019 r.