Konferencja naukowa Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo 25–26 września 2014 r.

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ
I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. WAGÓW
FUNDACJA SLAWISTYCZNA

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo
25–26 września 2014 r.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Dobra 56/66, Warszawa