Konferencja naukowa "Wielokulturowy wymiar tożsamości mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)" 15.11.2019 r.

15 listopada w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży odbyła się konferencja naukowa pt. „Wielokulturowy wymiar tożsamości mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży przy współudziale Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Obrady zgromadziły grono kilkudziesięciu osób zainteresowanych tematyką materialnego dziedzictwa dawnych mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. Tematyka konferencji była poświęcona historii starego łomżyńskiego cmentarza, a także społeczności żydowskiej w Łomży.

Konferencja była podsumowaniem projektu pod tym samym tytułem, sfinansowanego przez MNISW w programie DIALOG na lata 2017-2019.