Konkurs na stanowisko dyrektora biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego

Prezes
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego

Warunki konkursu:
1. Wymagany tytuł zawodowy magistra.
2. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.
3. Znajomość zagadnień w zakresie konstruowania wniosków o pomoc finansową, umiejętność prowadzenia rozliczeń projektowych.
4. Biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych, Internetu, programów MS Office (Word, Excel, Power Point).
5. Doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalno-promocyjnych.
6. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość rosyjskiego i angielskiego).
7. Warunki określone w Statucie ŁTN.

Kandydaci powinni złożyć:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.
2. Życiorys.
3. Odpis dyplomu magistra.
4. Koncepcję prowadzenia biura ŁTN.

Termin składania dokumentów: do 5 lutego 2016 r., drogą elektroniczną.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do 20 lutego 2016 r.

Adres: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
ul. Długa 13
18-400 Łomża

e-mail: towarzystwo.naukowe.lomza@wp.pl

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w ŁTN.
Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony.

Łomża, 15 stycznia 2016 r.