Konsultacje genealogiczne 22.10.2019 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prowadzi w ramach realizowanych projektów badanie źródeł łomżyńskich i udostępniania je zainteresowanym, którzy np. poszukują swoich łomżyńskich korzeni. Nawiązują z Towarzystwem kontakty osoby z całego świata. Służą im pomocą wolontariusze-historycy, którzy wyszukują konkretne dokumenty i posyłają je zainteresowanym. Niekiedy przyjeżdżają do Towarzystwa osoby z łomżyńskimi korzeniami i bezpośrednio wymieniają się wiedzą i materiałami, jakie zgromadzili na temat swoich łomżyńskich przodków.
Kolejny raz odwiedzili nas wczoraj członkowie żydowskiej rodziny Bursztynów, z którymi utrzymujemy stałe kontakty. Dzięki tym spotkaniom i korespondencji poszerzyliśmy wiedzę o jednym z licznych rodów mieszczan łomżyńskich i wzbogaciliśmy naszą bazę źródłową.
Tego rodzaju kontakty są przygodą poznawczą, lecz przede wszystkim niezwykłym doświadczeniem poznawania wartości ludzkiej potrzeby pamięci o przodkach, wrażliwości, pasji i wzorowych relacji rodzinnych. Stanowią one płaszczyznę budowania serdecznych i bezinteresownych relacji międzyludzkich.