Konsultacje z ekspertem 15.02.2019 r.

15 lutego br. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne poświęcone źródłom historycznym nad historią regionu ziemi łomżyńskiej. Prelekcję poprowadziła rysycystka – Ewa Kamińska, która omówiła najważniejsze problemy związane z tłumaczeniem rosyjskojęzycznych źródeł, w szczególności akt stanu cywilnego. Opowiedziała również o interesujących wydarzeniach, które zostały opisane w drukowanych źródłach gubernialnych, takich jak „Pamiatnyje kniżki”. Spotkanie zgromadziło blisko 20 osób zainteresowanych tematem.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych konsultacjach eksperckich organizowanych przez ŁTN im. Wagów.

Konsultacje odbyły się w ramach realizacji przez ŁTN im. Wagów projektu w programie DIALOG finansowanego przez MNiSW na lata 2018-2020.