Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży – nowa publikacja ŁTN

„Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży” jest źródłem historycznym przedstawiającym subiektywną historię społeczności Żydowskiej w Łomży od czasu jej przybycia do miasta aż po trudne czasy II wojny światowej. Książka zawiera w swojej treści setki nieznanych faktów, biogramów żydowskich mieszkańców Łomży oraz dziesiątki zdjęć.

„Księga Pamięci…” jest dokładnym tłumaczeniem hebrajskiego oryginału wydanego staraniem Jom-Tow Lewińskiego w 1952 roku. Jej opublikowanie kończy okres ponad 10 lat pracy nad tłumaczeniem oraz redakcją tego wielkiego dzieła, przedstawiającego ważną część historii społeczności miejskiej Łomży.