Księga pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie 3 września 2021 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży i Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przygotowały promocję pinkasu Zambrowa, która odbyła się wczoraj z udziałem licznej grupy osób zainteresowanych historią lokalną.

W programie spotkania znalazły się:

– prezentacja multimedialna Księgi pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie, którą dr Małgorzata K. Frąckiewicz, koordynator i współred. naukowy i red. wydawniczy polskich wydań pinkasów łomżyńskich wprowadziła zgromadzonych w plan realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez ŁTN im. Wagów dla przywracania pamięci historycznej o osobach i miejscach dawnej ziemi łomżyńskiej;

– dr Mirosław Reczko przybliżył zebranym z perspektywy tłumacza i historyka ideę i zawartość oraz różne kontekst powstawania pinkasów jako ksiąg ku pamięci;

– sprzedaż promocyjna Księgi pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie (70 zł) i innych publikacji ŁTN-u, zaproponowanych przez mgr. Kamila Leszczyńskiego, dyrektora biura ŁTN-u  oraz długie rozmowy i poczęstunek zakończyły naszą piątkową aktywność popularyzatorską w Zambrowie.