Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Dialektologia słowiańska Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego – 13.06.2015r.

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ
I POŁUDNIOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
FUNDACJA SLAWISTYCZNA
MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO
ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. WAGÓW

zapraszają na
międzynarodową konferencję naukową
z cyklu Dialektologia słowiańska

Dynamika rozwoju
gwar słowiańskich w kontekście
dziedzictwa narodowego
i kulturowego

11–12 czerwca 2015 r.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Dobra 56/66, Warszawa

13 czerwca 2015 r.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
al. Wilanowska 204, Warszawa

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego