Nabór tekstów do „Studiów Łomżyńskich”

Informujemy, że do dnia 30 maja br. będzie prowadzony nabór tekstów do kolejnego XXVI tomu „Studiów Łomżyńskich”. Zachęcamy naukowców, doktorantów, historyków, pasjonatów oraz osoby związane z Łomżą i ziemią łomżyńską do zgłaszania swoich tekstów.

Wytyczne dotyczące wymogów znajdują się na stronie internetowej: https://ltn.lomza.pl/ w zakładce Studia Łomżyńskie – Informacje dla autorów.

Przypominamy, że artykuł powinien mieć wymiar naukowy.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania tekstów na adres mailowy: wagowie@ltn.lomza.pl