Najnowsze aktywności ŁTN-u w USA

Konsultacje i warsztaty genealogiczne

W niedzielę po mszy św. o godz. 13.00 w kościele polskim pw. Św. Zachariasza odbyliśmy warsztaty i konsultacje genealogiczne z przedstawicielami Polonii amerykańskiej z ziemi łomżyńskiej.

 

Przedstawiciele ŁTN-u na wywiadzie w Polvision Chicago

 

Wizyta w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Jednym z celów naszej wyprawy do USA było zapoznanie się z przedstawicielami instytucji polonijnych, które działają w USA, bowiem stanowią one naturalny dostęp do emigrantów i są przestrzenią ich aktywności społeczno-kulturalnej.
Spotkanie w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku było wielce obiecujące. Pani dyrektor dr Iwona Korga jako osoba otwarta na współdziałanie wyraziła w czasie rozmowy z nami chęć współpracy.
Bardzo jesteśmy wdzięczni za życzliwe przyjęcie i otwarcie perspektywy wspólnych aktywności.


Wizyta w Polskie Radio1030 Chicago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”