Nazwiska mieszczan ciechanowieckich w XVII wieku – spotkanie w ramach realizacji stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego

18 listopada br. odbyło się w formie online spotkanie pt. „Nazwiska mieszczan ciechanowieckich w XVII wieku”, które poprowadził Kamil Leszczyński. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach stypendium rocznego Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, które otrzymał prelegent na rok 2021. Kamil M. Leszczyński omówił historię Ciechanowca w XVII wieku oraz zaprezentował XVII-wieczne nazwiska mieszczan ciechanowieckich, co spotkało się z zainteresowaniem słuchaczy.

Link do spotkania TUTAJ.

Kamil Leszczyński