(Nie)zapomniane dziedzictwo rodów i rodzin dawnej ziemi łomżyńskiej. Historia społeczności i miejsc

czyli ciąg dalszy badań i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i utrwalania tożsamości mieszkańców ziemi łomżyńskiej w ramach działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Projekt Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży zakwalifikowano do finansowania w ramach programu „Nauka dla
Społeczeństwa i w związku z tym w latach 20222024 będzie ono realizatorem kolejnego już zadania finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt nosi tytuł: (Nie)zapomniane dziedzictwo rodów i rodzin dawnej ziemi łomżyńskiej. Historia społeczności i miejsc (nr rejestracyjny: NdS/550585/2022/2022).
Cele projektu: kontynuacja badań nad nazwiskami mieszkańców ziemi łomżyńskiej, uzupełnienie bazy źródłowej do identyfikacji tożsamości dawnych i współczesnych mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej i mazowieckopodlaskiego pogranicza oraz jej ocalenie; udokumentowanie i szeroka popularyzacja zebranych i opracowanych materiałów źródłowych w kontekście dziedzictwa kulturowego Mazowsza; próba uchwycenia ostatniego momentu zarejestrowania dziejów rodów i rodzin łomżyńskich w oparciu o źródła i przekaz ustny, utrwalający pamięć i mowę. Podstawą każdego planowanego w projekcie działania będą szeroko zakrojone i pogłębione kwerendy archiwistyczne i wywiady z mieszkańcami wybranych gmin badanego obszaru, w tym: Łomża, Jedwabne, Kobylin Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Mały Płock, Nowe Piekuty, Ostrów Mazowiecka, RutkiKossaki, Rzekuń, Sokoły, Szepietowo, Śniadowo, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Zambrów.
Obszar ten konsoliduje terytorialny zasięg diecezji łomżyńskiej jako autentycznego wyznacznika tożsamości kulturowej większości społeczności tego terenu.
W kalendarzu projektu znajdują się następujące zadania:
1. Kwerendy archiwistyczne i wywiady z mieszkańcami wybranych gmin dawnej ziemi łomżyńskiej i mazowieckopodlaskiego pogranicza;
2. Stworzenie na stronie internetowej: www.name.lomza.pl bazy Archiwum Łomżyńskiej Historii Mówionej;
3. Usprawnienie, moderowanie i redakcja popularnej strony internetowej: www.name.lomza.pl, będącej swego rodzaju archiwum dla osób związanych rodowo z historyczną ziemią łomżyńską;
4. Przygotowanie i publikacja kolejnego tomu Rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia monografii wieloautorskiej;
5. Przygotowanie i publikacja tomu pt. Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia materiały;
6. Przeprowadzenie w wybranych szkołach i gminnych ośrodkach kultury autorskich warsztatów genealogicznych Skąd nasz ród? Wszystkie zadania wpisane do niniejszego projektu będą służyły badaniom i popularyzacji wiedzy budującej świadomość rodzinnej i lokalnej tożsamości.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.