Nowa publikacja – ARCHIWALIA A BADANIA REGIONALNE Tom II, pt. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie

Zarzad Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zaprasza na promocję książki w dniu 28 czerwca 2014r. o godz. 17.00 do siedziby przy ul. Długiej 13.
Spotkaniu przewodniczy dr hab.prof IS PAN Dorota K. Rembiszewska.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
DO DZIEJÓW ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ
W  ARCHIWACH POLSKI I  NA WSCHODZIE

ozdoba

pod redakcją
Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej

Wstęp

Kolejny tom Archiwalia a badania regionalne, zatytułowany Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie zawiera szereg interesujących artykułów i wypowiedzi. Większość z nich koncentruje się na dokumentach, których ranga wzrasta wraz z koniecznością szczegółowego opisu historycznego.

Wprowadzeniem do całości zagadnienia jest artykuł poświęcony teoretycznym rozważaniom na temat regionalnych archiwów i badań regionalnych. Kolejny ważny temat to materiały źródłowe dotyczące Łomży, znajdujące się w różnych archiwach, w tym tak ważnych, jak Archiwum Główne Akt Dawnych, Instytut Pamięci Narodowej czy Archiwum Państwowe w  Białymstoku. Ciekawe dokumenty znaleźć można nie tylko w  dużych archiwach, na ogół państwowych, ale także w  zbiorach prywatnych. To ważna informacja, uzmysławiająca, jak duże jest rozproszenie dokumentacji i jak wiele zbiorów nie zostało jeszcze przebadanych. Zwrócono również uwagę na wybrane źródła jak fotografie czy Pamiatnye kniżki oraz na ich walory informacyjne.

Badania regionalne często otwierają się na tematykę interesująca wielu specjalistów i  osób zaangażowanych w  kulturę regionu. Problematyka oświatowa czy represjonowanie osób należą do zagadnień zawsze mogących liczyć na czytelników. Artykuły te, mam nadzieję, przybliżą tematykę regionalną, zainteresują myślą naukową, wzbogacą wiedzę i  poprowadzą przez dokumenty źródłowe w głąb dziejów, historii i pamięci.
Hanna Krajewska