Nowa publikacja ŁTN już w sprzedaży

Księga pamięci Żydów Ciechanowca jest jedną z ponad 500 ksiąg pamięci dotyczących miejscowości znajdujących się w granicach II Rzeczypospolitej, o których wspomnienia te księgi dość
szczegółowo rejestrują. Księga pamięci Żydów Ciechanowca to bez wątpienia jedna z ważniejszych publikacji, jakie traktują o historii tego miasta. Jej autorzy, przedstawiciele dawnych żydowskich mieszkańców Ciechanowca, to grupa ponad 100 osób. Ich wspomnienia zostały spisane po wojnie, by dać wyraz pamięci o ludziach i miejscu urodzenia i zamieszkania, które trzeba było opuścić. Księga została wydana oryginalnie wTel Awiwie w 1964 roku przez dwie organizacje ciechanowieckich Żydów – Ziomkostwa Ciechanowca w Izraelu i USA. Ta oryginalnie 1022-stronicowa publikacja powstała w językach hebrajskim, jidysz iangielskim.