Nowa publikacja do nabycia w ŁTN-ie

Przy udziale redakcji Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży wydano publikację pt. „Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich w XX i XXI wieku”.