O księdze pamięci Jedwabnego i innych łomżyńskich pinkasach przedniemeńskich – spotkanie w Krakowie

Spotkanie poświęcone wydawniczej inicjatywie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów pt. Łomżyńskie pinkasy przedniemeńskie. W cyklu 7 opublikowanych i 3 przygotowanych do druku polskich tłumaczeń ksiąg pamięci żydowskich społeczności Mazowsza i Podlasia, 26 maja 2023 roku ukazała się „Księga pamięci gminy żydowskiej w Jedwabnem”. Dr Małgorzata Frąckiewicz, wiceprezes ŁTN im. Wagów  – inicjatorka i redaktorka cyklu wydawniczego oraz dr Mirosław Reczko  – współredaktor, historyk, opowiedzą o motywacjach i celach tego przedsięwzięcia oraz o jego recepcji w regionie.

W dyskusji uczestniczyć będą: dr Małgorzata Frąckiewicz, dr Edyta Gawron, dr Mirosław Reczko
Prowadzenie: prof. Marta Kurkowska-Budzan

W języku polskim, wstęp wolny.

Treść za: Muzeum Żydowskie Galicja