O powstaniu styczniowym w domu Pastora – promocja książki wydanej przez ŁTN

O powstaniu styczniowym w domu Pastora – promocja książki wydanej przez ŁTN

Centrum Popularyzacji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zorganizowało spotkanie promujące książkę Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i ks. Józefa Łupińskiego. Odbyło się ono w Domu Pastora w Łomży 12 lutego 2016 roku.
Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Frąckiewicz, członkini Zarządu ŁTN im. Wagów, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Po powitaniu osób przybyłych na to wydarzenie, z prelekcją wystąpił ks. prof. Józef Łupiński, omawiając aspekty dotyczące powstania styczniowego, które w sposób znaczący wpłynęły na dalsze losy Łomży i okolic. Odwołując się do treści prezentowanej książki, podkreślił różnorodność źródeł wykorzystanych do jej napisania, które umożliwiają głębsze poznanie tematu.
Jako kolejna wystąpiła kierownik Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży – Danuta Bzura, prezentując materiały do dziejów powstania styczniowego, znajdujące się w zasobie tutejszego archiwum. Prelegentka przedstawiła bardzo interesujące i mało znane źródła historyczne, dotyczące w szczególności osób biorących udział w zrywie niepodległościowym w Łomży i regionie.
Później zabrała głos prof. Dorota K. Rembiszewska – wiceprezes ŁTN im. Wagów, która przedstawiła problematykę badawczą powstania styczniowego w regionie. Zwróciła uwagę na tematykę kwestii poruszonych w publikacji oraz podkreśliła jej wartość w badaniach nad powstaniem styczniowym na Mazowszu i Podlasiu.
Ostatnim akcentem tego spotkania była krótka dyskusja dotycząca problematyki zrywu niepodległościowego, podczas której zwrócono uwagę m.in. na jego znaczenie dla kultury polskiej w kolejnych dziesięcioleciach.

     Kamil Marek Leszczyński