Odwiedziny rodziny Rubinów ze Stanów Zjednoczonych (wraz z panem Wojciechem Winko LOT Ziemia Łomżyńska) w poszukiwaniu swoich łomżyńskich korzeni – fotorelacja