Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

4 września br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁTN im. Wagów. Podczas Zebrania głos zabrał Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski, który poinformował zgromadzonych, że Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zostało uhonorowane odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Odznaką została również uhonorowana za swoją działalność wiceprezes ŁTN im. Wagów – dr Małgorzata K. Frąckiewicz.

Odznaki zostaną wręczone podczas stosownej uroczystości w najbliższym czasie.

Fot. medalu: htttp// sokolniki.pl/images/zdjecia/jan_juszczak/038.jpg/