Oswoić genealogię

Pierwsze spotkanie sekcji genealogicznej Centrum Popularyzacji Wiedzy ŁTN odbyło się w Muzeum Diecezjalnym w Łomży 11 marca 2016 r. Poprowadził je ks. prof. Józef Łupiński. Zaproszona na spotkanie Danuta Bzura – kierowniczka Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży – wprowadziła słuchaczy w meandry poszukiwań genealogicznych na podstawie akt metrykalnych zgromadzonych w łomżyńskim archiwum. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o metrykach sławnych Polaków – m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Hanki Bielickiej, których akta znajdują się w Łomży.

Na spotkaniu padła propozycja zorganizowania cyklicznych warsztatów genealogicznych. Będzie to możliwe, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych. Czekamy na zgłoszenia, które można przesyłać na adres: towarzystwo.naukowe.lomza@wp.pl do 30 kwietnia 2016 r.

W kwietniu zapraszamy na drugie spotkanie sekcji genealogicznej poświęcone zbiorom akt metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Łomży.