Otwarcie wystawy w Wiźnie – fotorelacja

Wystawa ostępna w wersji online pod adresem:
https://name.lomza.pl/2024/06/25/230-rocznica-insurekcji-kosciuszkowskiej-przystapienie-wizny-i-ziemi-wiskiej-do-powstania/