Po prelekcji w 105. rocznicę utworzenia Armii Polskiej we Francji

W ramach gawęd historycznych organizowanych przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży 2 czerwca odbyła się prelekcja z prezentacją multimedialną pt. Łomżyńscy hallerczycy zaciągu amerykańskiego. W 105. rocznicę utworzenia Armii Polskiej we Francji. Przygotował ją historyk, dyrektor biura ŁTN-u w Łomży Kamil M. Leszczyński.
 
Szerzej na ten temat, por. https://4lomza.pl/index.php?wiad=62570