Po promocji Księgi-albumu gminy żydowskiej w Białymstoku

W piątek o godzinie 17.00 w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku odbyła się promocja przetłumaczonej z języków oryginalnych, przygotowanej do druku i wydanej przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży KSIĘGI-ALBUMU GMINY ŻYDOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Księga ta zawiera ok. 1200 zdjęć miasta i jego żydowskich mieszkańców i stanowi jeden z pięciu opublikowanych pinkasów Białegostoku oraz pierwszy, który przetłumaczono staraniem ŁTN-u na język polski.
Spotkanie promocyjne przygotowane z zaangażowaniem i we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeum Żydów Białegostoku i Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku zgromadziło licznych gości i było wyrazem dużego zainteresowania naszą nową publikacją.
Księga ukazała się dzięki wsparciu finansowemu: Prezydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Białostockiego i Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku. Bardzo dziękujemy im za współdziałanie i okazanie zainteresowania naszą aktywnością popularyzatorską.

 

https://bialystok.tvp.pl/60438546/ksiega-pamieci-bialegostoku

https://twitter.com/TTruskolaski/status/1530284566346440709?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet