Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. XXI – red. H. Sędziak, D. Czyż

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Łomży w 600-lecie miasta zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 27 i 28 lipca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Konferencja była pomyślana jako pożegnanie Profesora Edwarda Brezy, który przez kilkanaście lat (od 2002 do 2014 r.) był stałym uczestnikiem Łomżyńskich Spotkań Językoznawczych.