Poznawanie przyrody w praktyce

W dniach 24–28 lipca 2022 r. w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie odbywają się warsztaty przyrodnicze, które stanowią element działań popularyzujących wiedzę w ramach ministerialnego projektu (U)WAGI realizowanego w związku ze 150. rocznicą śmierci łomżanina, urodzonego w Grabowie, wybitnego botanika Jakuba Ignacego Wagi, m.in. autora „Flory polskiej”.

Ta forma spotkań z łomżyńską przyrodą będzie miała swoją kontynuację. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych warsztatach, jakie chętnym zaproponują pracownicy Parku Doliny Narwi i Muzeum Przyrody w Drozdowie we współpracy z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów w Łomży.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.