Jednostki, instytucje wojskowe i paramilitarne w Łomży w latach 1945-2022

85,00