Polacy – Sowieci – Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941, t. III, Dokumenty i relacje polskie

20,00