Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego w XIX i XX wieku. W służbie regionu i kraju – M. Schirmer

20,00