Prof. dr hab. Barbara Jadwiga Falińska (1931-2022)

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość, że 13 marca 2022 r. zmarła

śp. Prof. dr hab. Barbara Jadwiga Falińska

językoznawczyni i dialektolożka, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletnia i Honorowa Członkini Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, członkini PAN, Towarzystwa Kultury Języka i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,

badaczka języka regionu łomżyńskiego i ziem ościennych, organizatorka stacjonarnych obozów gwaroznawczych, autorka wielu publikacji i artykułów naukowych zamieszczanych m.in. w „Studiach Łomżyńskich”.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes i Zarząd ŁTN im. Wagów

Artykuły prof. Barbary Falińskiej w „Studiach Łomżyńskich”:

Warsztaty gwaroznawcze na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie

Warsztaty gwaroznawczo-kulturoznawcze w Augustowie 10–20 lipca 2010