Prof. Jerzy Wiśniewski – w kontekstach badawczych i popularyzatorsko. W 40. rocznicę śmierci i 95. rocznicę urodzin Łomżyniaka i historyka, „nieodżałowanego rzeczy polskich badacza i miłośnika” – fotorelacja z konferencji

Fot. Przekazanie Akademii Łomżyńskiej na ręce prorektora dr. Dariusza Perło portretu prof. Jerzego Wiśniewskiego

Fot. Prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. AŁ

Fot. Uczestnicy konferencji

Fot. Prelegentka dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ
Fot. Prelegentka Danuta Bzura – archiwistka, członkini ŁTN-u 
Fot. Prelegent dr Emil Kalinowski, historyk PAN i dr Małgorzata K. Frąckiewicz – wiceprezes ŁTN-u
Fot. Prelegent Jakub Dobrzyński – historyk, członek ŁTN-u i współrealizator projektów badawczo-popularyzatorskich 
Fot. Prelegenci, członkowie ŁTN-u i organizatorzy konferencji 
Fot. Dr. hab. Adam Dobroński, prof. UwB – historyk
Fot. Dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB – archeolog
Fot. Igor Daniszewski – prelegent
Fot. Dr Tomasz Dudziński, historyk, członek ŁTN-u
Fot. Milena Nalewajk – prelegentka, polonistka
Fot. Danuta Bzura i Igor Daniszewski 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” nr projektu POPUL/SP/0482/2023/01 kwota dofinansowania 200 000,00 zł, całkowita wartość projektu 222 500,00 zł.