Projekt "Łomżyński Bastion 1920" podsumowanie

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zrealizowała kolejny projekt edukacyjny. Tym razem był to „Łomżyński Bastion 1920”, dofinansowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. W projekcie uczestniczyło około 60 uczniów klas V – tych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży.

Nadrzędnym założeniem projektu było upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach 1920 r. na terenie Ziemi Łomżyńskiej dotyczących bohaterskiej obrony Łomży przed przełomową Bitwą Warszawską. Miejska Biblioteka Publiczna, aby przybliżyć młodzieży wydarzenia z tamtych lat,  zaprosiła do współpracy: Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, Stowarzyszenie „Klub Fort” w Piątnicy oraz Łomżyńskie Towarzystwo im. Wagów w Łomży.

            Podczas pierwszej wycieczki edukacyjnej uczniowie wraz z przewodnikiem- historykiem Michałem Kaczyńskim, zwiedzili Fort I i III. Młodzież naocznie mogła się przekonać jak wyglądały umocnienia i fortyfikacje, które zatrzymały wojska bolszewickie na tyle długo, że  główne siły polskie zyskały czas konieczny na dokonanie zwycięskiej kontrofensywy w 1920 roku. Przewodnik barwnie i ciekawie opowiadał o tamtych czasach, roli i funkcji, jaką pełniły  piątnickie forty. Historię eksponatów zgromadzonych w Muzeum „Klub Fort” przedstawił Paweł Zalewski, pasjonat lokalnej historii. Młodzież mogła zobaczyć: pociski armatnie, amunicję, ciężki sprzęt bojowy czy dokumenty życia codziennego będące pamiątką tamtych czasów. Spotkanie zakończyły konkursy oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Drugie spotkanie odbyło się w Domku Pastora (obecnie Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej) – miejscu związanym z pobytem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, gdzie p. Michał Kaczyński podczas multimedialnej prezentacji opowiadał o Łomży uwiecznionej na starej fotografii. Tego dnia uczniowie obejrzeli także cenne i unikatowe zbiory Towarzystwa Naukowego Im. Wagów oraz wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej.

Podczas kolejnego spotkania w ramach projektu „Łomżyński Bastion 1920” młodzież z SP 5 udała się do Muzeum Północno-Mazowieckiego, na wystawę z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej – „Łomża 1920”, obrazującą działania militarne na naszych terenach oraz ówczesne realia.  Historyk  Adam Sokołowski zaprosił uczestników projektu na spacer szlakiem łomżyńskich zabytków i przybliżył  ciekawostki dotyczące łomżyńskiej starówki i funkcjonowania Łomży w okresie międzywojennym.

Kolejne spotkanie odbyło się w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, gdzie młodzież zapoznała się ze zbiorami Towarzystwa oraz historią osób zasłużonych dla Polski, a związanych z regionem ziemi łomżyńskiej.

W ramach ostatniego spotkania młodzież wybrała się na zabytkowy łomżyński cmentarz przy ul. Kopernika, na którym spoczywają prochy bohaterów wydarzeń z 1920 r. , m.in.: Leona Kaliwody – komendanta X Okręgu  Polskiej Organizacji Wojskowej z 1918 r. czy Jerzego Sawy-Sawickiego – dowódcy 33. Pułku Piechoty w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz innych biorących udział w wydarzeniach tamtych lat. Uczniowie porządkowali groby, zapalili znicze i złożyli kwiaty na pomnikach łomżyńskich obrońców wolności.

Projekt zwieńczył konkurs historyczno-plastyczny „Mój Bastion”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu. Komisja konkursowa w składzie: Natalia Tułowiecka, Michał Kaczyński i Adam Sokołowski, spośród 28 prac wybrała najciekawsze. I miejsce zajął Bartosz Lenczewski, II miejsce Maria Filipiuk, III – Dominik Szczęsny, a wyróżnienia otrzymali: Adrian Szczubełek, Oliwia Grądzka  i Iwo Chrostowski. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią SARS-CoV-2 nie mogła odbyć się zaplanowana pokonkursowa uroczystość. Nagrodzone prace można zobaczyć w „Sali na Poddaszu” w siedzibie MBP, przy ul. Długiej 13.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu oraz fotorelacji z realizacji poszczególnych zadań „Łomżyńskiego Bastionu 1920” na stronie internetowej MBP.

https://www.youtube.com/watch?v=4NWx3FJUkVw&t=27s