Promocja "Księgi pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach" – Stawiski, 4 października 2020 r.