RADA NAUKOWA

Przewodniczący/ Chairman: Krzysztof Sychowicz (Polska)
Członkowie/Members:
Adam Dobroński (Polska)
Halina Karaś (Polska)
Mirosław Kleczkowski (Polska)
Robert Charmas (Polska)
Agimantas Katilius (Litwa)
Giancarlo Belluzzi (Włochy)
Kamil Kardis (Słowacja)
Siarhei Pivavarczyk (Białoruś)