Rekonstrukcje tożsamości w ŁTN im. Wagów – 7.02.2020

W piątkowe popołudnie w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zespół realizatorów projektów, w ramach których są pozyskiwane m.in. dokumenty i materiały źródłowe  do badania tożsamości i dziedzictwa kulturowego  mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej, i zainteresowani poszukiwaniem własnych korzeni spotkali się, aby wysłuchać  historii o pewnej walizce i o dziejach rodziny Piorunków. 
Pierwszą opowieść przygotował Tadeusz Trepanowski. Prelegent pokazał, jak można odtwarzać losy przodków. Wykazał to na przykładzie Judith Andress, emigrantki, właścicielki walizki, która stanowiła punkt wyjścia do pogłębionych poszukiwań, jakie podjął łomżyński genealog-pasjonat, dokumentując swoje odkrycia z wykorzystaniem zasobów wielu baz internetowych. 
Jacek Piorunek odtworzył zaś losy swoich przodków od początków XVIII wieku do czasów współczesnych. Zgromadzone informacje oparł na oryginalnych aktach metrykalnych i dokumentach. Przedstawił je w kontekście historycznym. 
Każdą z tych interesujących wypowiedzi wzbogacała  prezentacja multimedialna.