Reprezentacja badaczy i popularyzatorów ŁTN-u śladami emigrantów w Nowym Jorku

Grupa realizatorów projektu „Polonia i Polacy za granicą 2023” przebywa w Nowym Jorku, gdzie promuje i zwiedza miasto, do którego na przestrzeni wieków dotarły tysiące mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Obecnie w tym mieście żyją ich stale liczni potomkowie, a ślady emigrantów pozostały w pamięci i albumach rodzinnych oraz na cmentarzach, a także w oficjalnej przestrzeni – w miejscach upamiętnienia, jakie stanowi np. Muzeum Emigracji na Ellis Island.  

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2023”