Reprezentacja ŁTN-u na konferencji w Senacie RP – 14 czerwca 2023 r. (z udziałem dr Małgorzaty K. Frąckiewicz)