Rocznica śmierci Ks. Prof. dr. hab. Witolda Jemielitego

26 września br. obchodzimy 1. rocznicę śmierci Ks. Prof. dr. hab. Witolda Jemielitego, historyka, badacza dziejów kościoła oraz regionu łomżyńskiego, wieloletniego członka Zarządu, wiceprezesa i Honorowego Członka Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, autora wielu opracowań naukowych, w tym zamieszczanych w Studiach Łomżyńskich (poniżej tytuły artykułów wraz z linkami).

 1. Jemielity W., Podział administracyjny diecezji wigierskiej, diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej i diecezji łomżyńskiej, „Studia Łomżyńskie”, t. 2, 1989, s. 163-179 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1989_2_013.pdf

 

 1. Jemielity W., Szkoły powszechne w powiecie łomżyńskim w latach 1864-1914, „Studia Łomżyńskie”, t. 3, 1991, s. 7-32 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1991_3_004.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów lomżyńskiego i zambrowskiego w latach 1919-1990, „Studia Łomżyńskie”, t. 4, 1993, s. 163-202 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1993_4_014.pdf

 

 1. Jemielity W., Papież Jan Paweł II w Łomży „Studia Łomżyńskie”, t. 4, 1993, s. 303-308 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1993_4_026.pdf

 

 1. Jemielity W., Upaństwowienie majątków kościelnych w powiatach łomżyńskim i mazowieckim po powstaniu styczniowym, „Studia Łomżyńskie”, t. 5, 1995, s. 5-14 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1995_5_003.pdf

 

 1. Jemielity W., Akta z XIX wieku dotyczące spraw kościelnych w Archiwach Państwowych Biełaegostoku i Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 5, 1995, s. 97-102 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1995_5_009.pdf

 

 1. Jemielity W., Pamiatnyje kniżki i obzory guberni łomżyńskiej, „Studia Łomżyńskie”, t. 6, 1996, s. 95-98 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1996_6_008.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów kolneńskiego i szczuczyńskiego (grajewskiego) w latach 1919-1990, „Studia Łomżyńskie”, t. 6, 1996, s. 141-174 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1996_6_012.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów wysokomazowieckiego i łapskiego w latach 1919-1990, „Studia Łomżyńskie”, t. 7, 1996, s. 95-126 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1996_7_009.pdf

 

 1. Jemielity W., Zamiar zniszczenia kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 7, 1996, s. 405-407 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1996_7_023.pdf

 

 1. Jemielity W., Sprawozdanie z wizytacji szkół dyrekcji łomżyńskiej w 1872 r., „Studia Łomżyńskie”, t. 8, 1997, s. 25-34 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1997_8_004.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatu ostrołęckiego w latach 1919-1990, „Studia Łomżyńskie”, t. 8, 1997, s. 77-99 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1997_8_008.pdf

 

 1. Jemielity W., Cholera w XIX wieku w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie”, t. 9, 1998, 7-20 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1998_9_003.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego w latach 1919-1990, „Studia Łomżyńskie”, t. 9, 1998, 113-161 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1998_9_010.pdf

 

 1. Jemielity W., Misjonarze przy parafii w Łomży (1818-1865), „Studia Łomżyńskie”, t. 10, 1999, s. 53-62 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1999_10_006.pdf

 

 1. Jemielity W., Parafie w Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 10, 1999, s. 97-109 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_1999_10_010.pdf

 

 1. Jemielity W., Z dziejów diecezji łomżyńskiej w latach 1925-1945, „Studia Łomżyńskie”, t. 11, 2000, s. 77-88 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2000_11_006.pdf

 

 1. Jemielity W., Kollatorzy w XIX wieku w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie”, t. 11, 2000, s. 153-173 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2000_11_011.pdf

 

 1. Jemielity W., Szpitale w guberni augustowskiej, „Studia Łomżyńskie”, t. 12, 2001, s. 73-87 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2001_12_009.pdf

 

 1. Jemielity W., Podziały administracyjne powiatów sokólskiego i dąbrowskiego w latach 1919-2000, „Studia Łomżyńskie”, t. 13, 2002, s. 119-146 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2002_13_013.pdf

 

 1. Jemielity W., Akta o refionie łomżyńskim w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 13, 2002, s. 257-262 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2002_13_023.pdf

 

 1. Jemielity W., Nabożeństwo suplkacji w XIX wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 14, 2003, s. 33-41 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2003_14_005.pdf

 

 1. Jemielity W., Honorowi obywatele miasta Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 14, 2003, s. 65-73 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2003_14_008.pdf

 

 1. Jemielity W., Ksiądz Edward Marian Orłowski, „Studia Łomżyńskie”, t. 14, 2003, s. 311-312 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2003_14_033.pdf

 

 1. Jemielity W., Przydział mieszkań w Łomży po 1945 r., „Studia Łomżyńskie”, t. 15, 2004, s. 27-48 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2004_15_004.pdf

 

 1. Jemielity W., Karność w szkołąch Królestwa Polskiego, „Studia Łomżyńskie”, t. 15, 2004, s. 67-74 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2004_15_006.pdf

 

 1. Jemielity W., Szkoły podstawowe w powiecie łomżyńskiem w latach 1944-1950, „Studia Łomżyńskie”, t. 16, 2005, s. 141-179 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2005_16_011.pdf

 

 1. Jemielity W., Sytuacja społeczna i polityczna w powiecie łomżyńskim w latach 1944-1950, „Studia Łomżyńskie”, t. 17, 2006, s. 63-94 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2006_17_006.pdf

 

 1. Jemielity W., Ewangelicy na północno-wschodnim Mazowszu w XIX i XX wieku. Studia i materiały, pod redakcją Michała Gnatowskiego, Łomża 2006, „Studia Łomżyńskie”, t. 17, 2006, s. 401-403 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2006_17_022.pdf

 

 1. Jemielity W., Krzysztof Sychowicz Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956, Łomża 2005 r., „Studia Łomżyńskie”, t. 17, 2006, s. 404-406 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2006_17_023.pdf

 

 1. Jemielity W., Sytuacja społeczna i polityczna w powiecie wysokomazowieckim w latach 1945-1950, „Studia Łomżyńskie”, t. 18, 2007, s. 65-92 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2007_18_005.pdf

 

 1. Jemielity W., Warunki bytowe szkół w 1946 r. w powiecie łomżyńskim, „Studia Łomżyńskie”, t. 18, 2007, s. 127-136 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2007_18_008.pdf

 

 1. Jemielity W., Sprawozdanie z konferencji naukowej: Rosjanie w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego, „Studia Łomżyńskie”, t. 18, 2007, s. 333-334 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2007_18_024.pdf

 

 1. Jemielity W., Budownictwo sakralne w Łomży w latach 1977-2008, „Studia Łomżyńskie”, t. 19, 2008, s. 179-192 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2008_19_010.pdf

 

 1. Jemielity W., Mieszkańcy Łomży w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 20, 2009, s. 7-31 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2009_20_003.pdf

 

 1. Jemielity W., Stan społeczny mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie w 1805 r., „Studia Łomżyńskie”, t. 21, 2010, s. 107-120 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2010_21_007.pdf

 

 1. Jemielity W., Okręg Bożniczy Łomżyński w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 22, 2012, s. 149-161 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2012_22_012.pdf

 

 1. Jemielity W., Bractwa trzeźwości i karczmy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Studia Łomżyńskie”, t. 23, 2012, s. 121-137 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2012_23_008.pdf

 

 1. Jemielity W., Prasa w dekanacie łomżyńskim w latach 1919-1939, „Studia Łomżyńskie”, t. 24, 2013, s. 189-198 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2013_24_013.pdf

 

 1. Jemielity W., Parafia katolicka w 600-leciu miasta Łomży, „Studia Łomżyńskie”, t. 28, 2018, s. 151-156 https://pcr.uwb.edu.pl/SL/files/SL_2018_28_013.pdf