Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia – nabór do publikacji

Szanowni Państwo,

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży od lat upowszechnia materiały źródłowe i popularyzuje treści dotyczące historii społeczności łomżyńskiej. Od dwóch lat służy temu także strona internetowa: www.name.lomza.pl, na której są publikowane pozyskane przez ŁTN i opracowane, a także tłumaczone zasoby źródłowe powiązane z przeszłością ziemi łomżyńskiej. W ostatnich latach ukazały się także tomy zawierające artykuły przybliżające losy rodów i rodzin z tego historycznego regionu. Chcemy kontynuować ten cieszący się popularnością cykl, stale promując wiedzę i kształcąc umiejętności z zakresu genealogii oraz zachęcając do odkrywania własnych korzeni.

Niniejszym zapraszamy Państwa do nadsyłania opracowań poświęconych dziejom rodów i rodzin łomżyńskich oraz biografiom ich przedstawicieli.

Opracowania (w znormalizowanej formie: 12 Times New Roman,1,5, przypisy dolne; mile widziane prace z fotografiami i drzewami genealogicznymi) prosimy nadsyłać na adres: wagowie@ltn.lomza.pl do końca listopada 2021 r.

Wybrane teksty zostaną opublikowane w wieloautorskiej, recenzowanej monografii w wydawnictwie PTH na początku 2022 r.