Seminarium językoznawcze 16.02.2019 r.

W sobotę 16 lutego odbyło się kolejne seminarium językoznawcze prowadzone przez prof. Henrykę Sędziak. Pani profesor wygłosiła referat pt. „Porównania i ich funkcje w „Popiołach” Stefana Żeromskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktywnościach ŁTN im. Wagów