Seminarium językoznawcze 16.06. 2018 r.

16 czerwca br. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyło się kolejne seminarium językoznawcze, które prowadziła prof. Henryka Sędziak. Prelekcję pt. ” Nazwy odetniczne w historycznej antroponimii Podlasia” wygłosiła prof. Lilia Citko z Uniwersytetu w Białymstoku.