Seminarium językoznawcze

19 maja 2018 r. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyło się kolejne seminarium językoznawcze. Prelekcję pt. „Wymowa wyrazów rodzimych i obcych w podręcznikach języka polskiego” wygłosiła dr hab., prof. UwB Elżbieta Awramiuk. Spotkanie zgromadziło grono kilkunastu osób zainteresowanych tematyką.