Sesja naukowo-wspomnieniowa w 40. rocznicę śmierci Piotra Bańkowskiego

W 40. rocznicę śmierci prof. Piotra Bańkowskiego – archiwisty, kolekcjonera, bibliofila, miłośnika literatury odbyła się 3 grudnia 2016 r. sesja Znaki pamięci i niepamięci zorganizowana przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, we współpracy z Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. Po raz kolejny gościny użyczył Domek Pastora w Łomży.
Sesję otworzyła wiceprezes Dorota Rembiszewska, która przypomniała zasługi tego uczonego nie tylko dla archiwistyki i kultury polskiej (m.in. opieka nad najcenniejszymi zasobami warszawskich archiwów państwowych i Biblioteki Narodowej w Forcie Sokolnickiego podczas II wojny światowej, redagowanie pisma archiwalnego „Archeion”), ale także dla środowiska naukowego Łomży.

Interesującym wprowadzeniem do części referatowej były wspomnienia krewnego profesora Bańkowskiego – Tomasza Roszkowskiego, który pokazał zdjęcia i pamiątki rodzinne związane z urodzonym w Wysokiem Mazowieckiem archiwistą.
Teresa Fromelc-Pawelczyk z Biblioteki Miejskiej w Łomży omówiła cenny i bogaty w unikatowe pozycje księgozbiór Piotra Bańkowskiego, który został przekazany Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu.
Dorota Pietrzkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła ważną część aktywności zawodowej Piotra Bańkowskiego, jaką był udział w rewindykacji zbiorów bibliotecznych i uczestnictwo w pracy w Polskiej Delegacji Mieszanej Komisji Specjalnej Polsko-Rosyjskiej w 1921 r.
Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnień kolekcjonerskich – tak bliskich Piotrowi Bańkowskiemu, o czym świadczy obfity zbiór przedmiotów zgromadzonych w gabinecie jego imienia, znajdujący w siedzibie ŁTN. O trzech pokoleniach podlaskich kolekcjonerów z rodu Ciecierskich mówił Norbert Tomaszewski z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Część referatową zakończyło wystąpienie Anny Zarzeckiej o zbiorach monet przechowywanych w ŁTN.
Następnie osoby biorące udział w sesji pojechały na wycieczkę do Wysokiego Mazowieckiego – rodzinnego miasta Piotra Bańkowskiego. Tam odbyło się spotkanie z wiceburmistrz Ewą Konarzewską, która z niezwykłą serdecznością podjęła gości z Łomży oraz przekazała wiele informacji o funkcjonowaniu urzędu i rady miasta. Roli przewodnika po Wysokiem podjął się Waldemar Gołaś – pracownik Urzędu Miasta, a jednocześnie regionalista, znawca historii miasta i okolic, niezrównany gawędziarz.
Uczestnicy wycieczki byli zachwyceni miastem – jego czystością, estetyką ulic, zagospodarowaniem przestrzeni. Wyrazili nadzieję, że ta wizyta, będąca uhonorowaniem pamięci Piotra Bańkowskiego, stanie się początkiem współpracy władz Wysokiego Mazowieckiego z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym.
A.Z., D.R.