Skąd nasz ród…? – onomastyczno-genealogiczne spojrzenie na Szczuczyn – fotorelacja

 

Skąd nasz ród…?

– onomastyczno-genealogiczne spojrzenie na Szczuczyn – fotorelacja

 
W niedzielny wieczór w Szczuczynie odbyło się spotkanie z prezentacją o Teodorze Szymonie Wadze, którą wygłosił dr Waldemar Nikliński, i warsztatami z prelekcją o dziejach dawnych rodów i rodzin parafii szczuczyńskiej poprowadzonych przez dr Małgorzatę K. Frąckiewicz i Annę Zarzecką z Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży. 
Spotkaniu towarzyszył pokaz woluminów ze zbiorów prywatnych państwa Barbary i Waldemara Niklińskich.