Skąd nasz ród… ? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów

19 maja 2016 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało warsztaty dla uczniów gimnazjów z Zambrowa, Kołaków Kościelnych oraz Szumowa, pt. „Skąd nasz ród…”? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów.
Celem projektu było pobudzenie w świadomości młodego pokolenia mieszkańców powiatu zambrowskiego pamięci o historii własnej rodziny, wskazanie na potencjał noszonego nazwiska jako ważnego elementu własnej tożsamości i cennego dziedzictwa, zaznajomienie ze znaczeniem noszonego nazwiska oraz zapoznanie z uwarunkowaniami, które miały wpływ na historyczne kształtowanie się tego obszaru w skutek aktywności przedstawicieli znamienitych rodów zamieszkujących powiat zambrowski.
Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich to warsztaty genealogiczne. Są one złożone z części teoretycznej, za pośrednictwem której uczniowie zapoznają się z historią nazwisk z zamieszkiwanego obszaru (w tym też z własnymi). W części praktycznej jest kształcona umiejętność poszukiwania historii własnej rodziny w źródłach oraz umiejętność konstruowania drzewa genealogicznego. Uczniowie zapoznają się z tekstami źródłowymi: metrykami, listami, pamiętnikami oraz herbarzami.
Mieli okazję poznać podstawowe zasady konstruowania drzewa genealogicznego na podstawie podanych źródeł tekstowych, a także symbolikę herbową rodów zamieszkujących powiat zambrowski.
Całość przekazanej wiedzy i zdobytych umiejętności stanowiła podstawę dla aktywnego uczestnictwa w drugim etapie projektu, którym jest konkurs. Uczniowie w jego ramach będą mieli możliwość skonstruowania własnego drzewa genealogicznego, a także będą mogli zaprezentować pamiątki rodzinne, własnoręcznie zrobione albumy, czy też prezentacje multimedialne poświęcone historii ich własnej rodzinnej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec września br.
Pokłosiem projektu będzie wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu prac, która zaprezentuje nie tylko sam dorobek uczniów, lecz także przedstawi historyczne bogactwo powiatu zambrowskiego jako obszaru pogranicza mazowiecko-podlaskiego, widzianego w perspektywie rodów i rodzin zamieszkujących ten ciekawy region.
Obecnie zaproponowany w ramach konkursu program edukacyjny ŁTN im. Wagów włącza do swojej oferty jako jedną z form popularyzacji wiedzy na obszarze historycznej ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy szkoły do skorzystania z naszej propozycji.