Śladami Mistrzów: Prof. Jerzy Wiśniewski. Z życia i pracy prof. Jerzego Wiśniewskiego – Łomżyniaka, historyka, „nieodżałowanego rzeczy polskich badacza i miłośnika”

Wystawę „Śladami Mistrzów: Prof. Jerzy Wiśniewski. Z życia i pracy prof. Jerzego Wiśniewskiego – Łomżyniaka, historyka, „nieodżałowanego rzeczy polskich badacza i miłośnika” można obejrzeć w Akademii Łomżyńskiej (Akademicka 14, Łomża).

Wystawa realizowana w ramach projektu pt. „W 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Wiśniewskiego – historyka, badacza dziejów osadnictwa”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy nr POPUL/SP/0482/2023/01 z dnia 12.09.2023 r. , zadanie nr 6, kwota dofinansowania 41 000,00 zł, całkowita wartość projektu 222 500,00 zł.